Felhasználási feltételek, jogi nyilatkozat

Az ADMA Kft. nem vállal és nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a webhely, weboldalak használatából, azok hibás állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az technikai problémákból, számítógépes vírusból, kapcsolat- vagy rendszerhibából, vagy más technikai vagy nem technikai okból származnak.

Ezen a webhelyen található információk:

Ön elfogadja, hogy kártalanítja, védi, mentesíti az ADMA Kft., annak tulajdonosait, alkalmazottait, közreműködőit minden veszteség, kár, költség (ideértve ügyvédi és egyéb jogi költségeket) esetén, ami abból fakad, hogy Ön megsérti a itt magadott felhasználási feltételeket.

Mindennemű a webhelyen történt vagy a webhellyel kapcsolatos kommunikáció, feltöltött, rögzitett, beküldött adat akár elektronikus uton vagy más módon, ideértve a kérdéseket, válaszokat, kommenteket, véleményeket nem minősülnek bizalmasnak, az ADMA Kft. szabadon korlátozások nélkül használhatja azokat, semminemű kötelezettség az ADMA Kft. irányában nem keletkezik ezekkel kapcsolatban.

A fenti felhasználási feltételek elválaszthatatlan részei a webhely használatának. A webhely használatával Ön ezeket a feltételeket maradéktalanul, változtatás, korlátozás, egyéb feltételek nélkül elfogadja, azokat nem vitatja.

A webhely a magyar és európai törvényekre való figyelemmel készült. A webhely más országokból is elérhető és az itt található információk ezekben az országokban érvénytelenek lehetnek. Az egyes részek jogi érvénytelensége nem jelenti a többi alkalmazható feltétel érvénytelenségét, azok hatályban maradnak amennyiben nem jogellenesek a vonatkozó országban. Az ADMA fenntartja a jogot és felhívja a figyelmet, hogy a felhasználási feltételeket bármikor, külön értesítés nélkül megváltoztathatja.