ISO 22716:2007 Kozmetikai termék helyes gyártási gyakorlata

A szabványnak való megfelelést az alábbi területek ellenőrzésével biztosítják

 • Személyzet
  • A gyártást, ellenőrzést felügyelő személy képzettsége, tapasztalata
  • A minőségbiztosítás szervezeti egysége jól elkülöníthető más funkciójú szervezeti egységektől.
  • A gyártást, ellenőrzést felügyelő személy képzettsége, tapasztalata
  • A személyzet folyamatos oktatást kap a helyes gyártási gyakorlatról
  • A személyes hygiene programok megléte és alkalmazása
  • Eljárások a beteg, sérült személyek kizárására a gyártásból
  • A kozmetikai anyaggal, végtermékkel, érinkező felületekkel kapcsolatba kerülő személy megfelelő tiszta védőfelszerelést, munkaruhát, eszközt visel.
  • Élelem-, italfogyasztás, dohányzás csak a helyesen megjelölt területekre korlátozódik.
 • Épületek és létesítmények
  • Az épületek, helyiségek könnyen takríthatóak, fertőtleníthetőek, kialakításukkal védik a terméket, minimalizáják a nyersanyagok, csomagoló anyagok, végtermékek össztévesztését, összekeveredését.
  • A gyártás, raktározás, áruátvétel számára megfelelő méretű területek biztosítottak.
  • A gyártásra és tárolásra használt épületek mérete, tervezése, kialakitása, konstrukciója engedi a berendezések akadálytalan elhelyezését, az anyagok szabályos tárolását, fertőtlenítési műveleteket, megfelelő tisztitását és karbantartását.
  • A falak és padlózatok sima, könnyen tisztítható felületek és tisztán megfelelően karbantartottak.
  • Ablakok nem nyithatóak, a szellőzés megfelelő, a kültérbe nyíló ablakoknál megfelelően szűrés biztosított.
  • A rögzítések, csövek, csatlakozó elemek, eszközök olyan módon alakították ki, hogy szivárgás, kondenzátum nem szennyezheti a kozmetikai anyagokat az azokkal érintkező felületeket, az ömlesztett végterméket.
  • Szabadon álló csövek nem érintkezhetnek falakkal és megfelelően tisztithatóak.
  • Világítás és szellőzés megfelel a gyártási műveleteknek és gyártási személyzetnek.
  • A vízellátás, mellékhelyiségek, padlólefolyó, csatornarendszer megfelelő kialakitású a gépek és berendezések fertötlenítéséhez és tisztitásához, a személyzet igényeihez és segíti a személyes tisztaságot.
  • Tisztitási és szükséges esetben fertőtlenítési, kártevőmentesítési eljárások megléte és azok alkalmazása.
 • Berendezések
  • Fő gyártási berendezések könnyen azonosíthatóak.
  • A berendezések tiszták és könnyen tisztíthatóak.
  • A feldolgozás, tárolás, továbbítás, töltés során használt eszközök megfelelő tervezésűek, anyagúak, összeállításúak a korrózió, anyaglerakódás, kenő- fertőtlenító- vagy egyéb anyagokkal történő szennyezés megakadályozására.
  • Mérőeszközök megfelelően kalibráltak
  • Megfelelően karbantartottak, dokumentált eljárások a hibás berendezések kizárására termelésből.
  • A berendezéseket, atutomatizált rendszereket arra jogosult személy kezeli.
  • A tisztított és fertőtlenített hordozható berendezések, eszközök elhelyezése és tárolása, az érintkező felületeiknek bevonata véd a kiömlés, por és más szennyeződéstől.
 • Nyersanyagok, csomagolóanyagok
  • A beszállítókat értékelik, az anyagokat átvételkor ellenőrzik.
  • Szállítási dokumentációt ellenőrzik.
  • Megakadályozzák a nem megfelelő tanusítványú, azonosítású, ellenőrzésű anyagok használatát.
  • Nyersanyagok, csomagoló anyagok tárolása és kezelése megakadályozza összetévesztésüket, mikroorganizmusokkal más kémiai anyagokkal való szennyeződésüket vagy bomlásukat hőtől, hidegtől, napfénytől, negvességtől.
  • Anyagtárolók zártak, csomagolt anyagokat nem tárolnak a padlózaton.
  • Anyagokat mintavételezik és tesztelik a gyártási eljárásoknak megfelelően a szennyeződésekre és mikroorganizmusokre és más külső elemekre. Különös figyelemmel az állati és szerves eredetű anyagokra.
 • Gyártás
  • A gyártás folyamat minden szakaszában megfelelő eljárások szerepelnek, hogy a késztermék megfeleljen az előírásoknak.
  • A gyártás folyamat minden szakaszában a vonatkozó dokumentáció elérhető.
  • A gyártás beindítása előtt a megfelelő ellenőrzési eljárások megtörténnek.
  • A gyártási tételszámok kezelése megfelelő
  • A gyártás és ellenőrzés a dokumentációnak megfelelő, a utasítások (gyártás, feldolgozás, tárolás, szállítás, töltés, ellenőrzés) naprakészek.
  • A berendezések, eszközök, tárolók tiszták, alkalmasak, megfelelően karbantartottak.
  • Csak engedélyezett anyagokat használnak.
  • Mintákat megfelelően gyűjtik a gyártási folyamat, tárolás során. Azok megfelelnek az alkalmassági feltételeknek, nem tartalmaznak veszélyes mikroorganizmusokat, kémiai anyagokat, megfelelnek az előirásoknak.
  • A nyersanyag méréseket második személy is ellenőrzi. Tárolók megfelelően, tévedést kizáróan azonosíthatóak.
  • Fő gyártóberendezések, vezetékek, szállító eszközök, tartályok megfelelően, tévedés kizáróan jelöltek tartalmukat, állapotukat más fontos jellemzőjüket illetően.
  • Címkék ellenőrzése megfelelő az felhasználásuk előtt.
  • Csomagolt végermék permanens jelzéseket kapnak.
  • Visszaszálított termékeket vizsgálják minőségromlásra, szennyeződésre.
 • Végtermékek
  • A tárolás, szállítás, visszavételezés egyaránt a termék minőségének megőrzését szolgálja.
  • Kiszállítás előtt a terméket ellenőrzik.
  • A felszabadított, elutasított, visszatartott termékeket elkülönítetten tárolják.
  • Rendszeres készletellenőrzés.
  • Címkézés ellenőrzése
 • Minőségellenőrzés
  • Nyersanyagok, gyártásközi minták, végtermékek tesztelése, megfelelőségi ellenőrzése, vizsgált fizikai, kémiai tulajdonságaik, szennyezőanyag tartalmuk
  • Minták megőrzése, tárolása, újratesztelése.
  • Viz, különösen mint összetevő, tesztelése, ellenőrzése, minőségi vizsgálata.
  • Stabilitási tesztek, ellenőrzések, időszaki eltarthatósági ellenőrzések.
 • Minőségellenőrzésen elutasított anyagok
 • Melléktermékek, felesleges anyagok
 • Alvállalkozók
 • Hibakezelés
 • Panaszok
 • Eljárásmódosítási folyamatok
 • Belső audit
 • Dokumentáció